Domácí pooperační péče

Psí zdravotní límec

Jestli-že Vaše zvířátko podstopilo chirurgický zákrok nebo ošetření v celkové anestezii (narkóze), je pro bezproblémůvý průběh rekonvalescence důležité dodržování následujících pokynů:

  • Prvních 24 hodin po operaci ponechte zvíře v klidu, ale věnujte mu zvýšenou pozornost.
  • Tekutiny může zvíře přijímat, jakmile zcela ovládá své motorické funkce, tzn. je schopno se samo postavit, dojít k misce a napít se. V den operace je nutné podávat tekutiny v malých dávkách a častěji (asi 1 -2 polévkové lžíce každou hodinu).
  • Potravu můžete začít podávat až následující den po operaci. První krmení rozdělte do více menších dávek a volte raději stravu měkkou případně kašovitou (konzerva, kapsiča, rozmočené granule, vařená rýže s masem…).
  • Vaše zvíře bezprostředně po operaci není schopno udržovat svou tělesnou teplotu. Umístěte jej proto do přiměřeně teplé místnosti bez průvanu. Zvíře mlžete dle potřeby přikrýt. Zvíře se nesmí přehřát ani podchladit.
  • V době do vyjmutí stehů by měl pacient dodržovat klidový režim. Doporučujeme pohyb jen na vodítku a omezit jej pouze na nutné venčení. Důležité je, aby při pohybu nedocházelo k velkému pnutí v operační ríně. Zajistěte proto, aby zvíře neskákalo na vyvýšená místa a neseskakovalo např. ze schodů…
  • Pro úspěšné zhojení operační rány je nutné zabránit jejímu olizování a vykusování. Tomu lze zabránit důsledným sledováním, krytím rány pomocí elastického obvazu (pruban) nebo použitím límce.

Najdete nás na Facebooku