Krytí feny

Fena je považována za zvíře mono(di)- estrické, vzhledem k jedné říji za chovnou sezónu nebo dvěma říjím za rok. Pohlavní cyklus představuje 4 fáze: proestrus, estrus (říje), diestrus, anestrus. Zevně se projevují fáze proestrus a estrus jako hárání. 

Proestrus: zevně se projevuje krvavým výtokem, nastoupením svolnosti k pářen, otokem přezky.Dalšími příznaky mohou být neposlušnost, neklid, nechutenství, zvýšená žíznivost a zvýšení frekvence močení. Průměrná doba této fáze je 7-9 dní s krajními hodnotami 2-28 dní.

Estrus: zevně se projevuje svolností k páření, slámově žlutým výtokem, fena psy vyhledává, podbízí se jim, otok přezky mizí. Délka říje se obvykle pohybuje mezi 5-9 dny s krajními hodnotami 3-21 dní.

Kdy krýt?

Nejvhodnějším termínem pro připuštění fenky je obecně 10. až 14. den od začátku hárání. Výtok z vulvy slábne a mění barvu z krvavé do slámově žluté. Je -li pes s hárající fenou v časnějším stádiu říje, nejeví o ni zájem nebo si ji ověřuje očicháváním. Ve správném stádiu říje se jí dvoří a pokouší se ji nakrýt. Správně "rozháraná" fena může sama psa vyhledávat, při vzeskoku reaguje prohnutím hřbetu, stáčením ocasu do strany. Na tlak v bederní oblasti a dráždění v okolí přezky reagují feny prohýbáním, sténáním a pohybem přezky.

V současnosti k nejspolehlivějším metodám určení optimálního termínu krytí patří stanovení hladiny hormonu progesteronu v krvi a poševní cytologie. Při dobrém časování stačí jedno až dvě krytí. 

Cytologický nález

Superficiální, většinou bezjaderné buňky dosahují 80-100 % všech buněk. V některých případech mohou být červené krvinky. Pozadí stěru je čisté. 

Stanovení hladiny progesteronu

Při vyšetření hladin hormonů ve většině případů nestačí jedno vyšetření, ale jsou nutná opakovaná vyšetření z důvodu dynamických změn v koncentracích pohlavních hormonů. Před ovulací dochází ke zvýšení hladin progesteronu. Při určení nejvhodnější doby k nakrytí zvýšíme procento zabřeznutí i zvýšení počtu mláďat.

 

  • < 1ng/ml - anestrus, proestrus (bazální hladina)
  • 2-2,5 ng/ml - den LH píku (48 hod před ovulací, přetrvává 24-40 hod)
  • 4,5-6 ng/ml - období ovulace (optimální doba ke krytí)
  • 10-16 ng/ml - konec plodného období
  • 20-40 ng/ml - vrchol diestru, březost (maximální hladiny)

Je-li pes přivezen k feně: zájem o cizí prostředí je pro něj mnohdy silnějším impulsem než hárající fena, je třeba dát mu určitý čas na průzkum prostředí bez přítomnosti feny a teprve poté ji k němu vpustit.

Je-li fena přivážena k psovi: transportní stres před předpokládanou ovulací snižuje u feny úspěšnost nakrytí. Stres po ovulaci naopak zvyšuje šance na oplodnění, neboť umožní rychlejší nasávání spermií do dělohy. Stres po nakrytí se znovu stává škodlivým faktorem.

Vlastní krytí

Akt krytí lze rozdělit do tří etap:

1) předehra: zvířata se probíhají, hrají si spolu, pes fenu olizuje, naskakuje na ni, fena mu uniká. Během předehry si i fena ověřuje psa čichem. Účelem je seznámení a vzájemné vydráždění. Je-li pes příliš dravý a fena příliš bázlivá, je vhodné držet psa na vodítku a fenu na volno.

2) vlastní krytí: fena zůstává psovi stát.

3) svázání: Může trvat 10-30 min. Pyj v pochvě feny silně zduří. Vytáhnout se dá jen za cenu těžké traumatizace obou zvířat. Po ukončení svázání může majitel ještě fenu podržet asi 2 minuty za zadní nohy zádí vzhůru, aby se semeno udrželo v pohlavních orgánech. To však není nutné. Důležité je, aby fena po rozvázání volně nepobíhala a aby jí bylo aspoň 30 minut zabráněno se vymočit a radostně skákat na pána. Fenu je vhodné ponechat 1 až 2 hodiny v klidu, aby si mohla odpočinout. První spermie se do vejcovodu dostanou za 15 min. po ejakulaci, většina pak do 45 min, všechny do 3 hod. Termín krytí nemusí odpovídat termínu oplození, tedy skutečnému začátku březosti. Rozdíl může činit až 3 dny.
 
Jsou feny, které i při intenzivním hárání nestojí psovi pevně a uhýbají, v tom případě by se majitel feny měl postavit k její hlavě a zabránit jí v nežádoucím pohybu nebo kousnutí psa. Úhybným pohybům feny zadkem do strany a dolů brání majitel tím, že ji drží dlaní pod břichem (ne za slabiny). Je třeba také ověřit, jestli pes zasunul pyj do pochvy. V opačném případě majitel klidně psa z feny sejme a připuštění zopakuje. Většina psů (samců) během svázání sleze z feny a buď zůstanou stát vedle ní s hlavou u hlavy a s břichem na zádi feny nebo přehodí jednu zadní končetinu přes záď feny a postaví se hlavou od ní, jsou tak spojeni zádí k sobě. Po uvolnění psa od feny, zůstává část zduřelého žaludu vysunutá a vystavená nebezpečí znečištění. Pokud se tak stane, je na majiteli, aby ji očistil, nejlépe slabě růžovým roztokem hypermanganu.

Mladé feny prvničky by měly být kryty starším zkušeným psem. Pes začátečník by měl začínat se starší fenou po několika vrzích.

Pro chovatele je důležité vědět, že nakrytím, říje feny nekončí, a je tak třeba zabránit nežádoucímu překrývání nevhodným psem. V případě, že se krytí nepodaří můžete vyzkoušet jiného psa nebo se pokusit o umělou inseminaci.  


Najdete nás na Facebooku