Předoperační pokyny

Operace spojená s anestezií je pro mnohé z Vás velmi stresující záležitost. Obáváte se komplikací, ohrožení života Vašeho zvířecího kamaráda a tím můžete přenášet nervozitu, znepokojení a úzkost na Vaše zvíře. K omezení rizik spojených s operací a ke zdárnému průběhu operace můžete přispět i Vy dodržením následujících postupů:

  • Chovejte se klidně nebo se o to alespoň pokuste, případně předejte zvířátko k ošetřování jiným členům rodiny, kteří netrpí extrémní obavou.
  • Dalším velmi důležitým krokem je hladovka. Dle typu zákroku je zapotřebí 12 – 24 hodinová hladovka. Důvodem je  omezení rizik ze zvracení v průběhu zákroku, požadované působení anestetik i zdárné probuzení pacienta. Nedodržením hladovky riskujete vdechnutí zvratků, jelikož zvíře zcela neovládá polykací reflex. Výjimku samozřejmě představují akutní a kritické případy.
  • Vodu odeberte zvířeti 1-2 hodiny před zákrokem z výše popsaných důvodů. Z důvodů zachování správné funkce ledvin neomezujte přísun vody po delší dobu.
  • Snížení rizik spojených s anestezií představuje i důkladné předoperační vyšetření. Je zodpovědné nechat před zákrokem zvíře klinicky vyšetřit. Provést vyšetření krve či RTG, EKG atd. Výhodou předoperačního vyšetření je i náhodné odhalení počínajícího onemocnění, které lze v jeho počátcích úspěšně léčit.
  • Dalším důležitým faktorem je čistota pacienta. Čisté zvíře nedává příležitost bakteriální kontaminaci a následnému hnisání operační rány.
  • Anamnéza (historie a přehled předchozích onemocnění, reakcí na anestezii apod.) je důležitým faktorem ovlivňující úspěšnost zákroku.

Pooperační péči Vám vysvětlíme v den operace nebo si ji můžete přečíst na našich webových stránkách.


Najdete nás na Facebooku